Van Giảm Áp MR50 PN1

11 Tháng Sáu, 2021

Van giảm áp MR50 PN1 là một trong các model nằm trong nhóm van giảm áp MR. Với tiêu chuẩn an toàn cao, ở phiên bản này đáp ứng nhu cầu ứng dụng hệ thống gas với áp suất thấp hơn, giúp tiết kiệm được chi phí người dùng.

Thông số kỹ thuật:

  • Áp suất đầu vào: 50 mbar – 1 bar
  • Áp suất đầu ra: 20 – 300 mbar
  • Size: DN50
  • Nhiệt độ: -20 °C to +60 °C

Gate Valve

11 Tháng Sáu, 2021

Gate Valve

11 Tháng Sáu, 2021

Carbon stell pioe

11 Tháng Sáu, 2021

Van Giảm Áp P99

11 Tháng Sáu, 2021

Gate Valve

11 Tháng Sáu, 2021

Carbon stell pioe

11 Tháng Sáu, 2021

Gate Valve

11 Tháng Sáu, 2021

Carbon stell pioe

11 Tháng Sáu, 2021

Van Giảm Áp P99

11 Tháng Sáu, 2021