Thiết bị, vật tư

Sản phẩm chính

Các Sản Phẩm Khí

Tư vấn & Dịch vụ thương mai

Gate Valve

Design Fearures: - Bolted Bonnet or Pressure Seal Bonnet -…

Xem chi tiết

Đồng hồ đo lưu lượng Gas Q/Q75

Đồng hồ đo lưu lượng Quantometer Q/Q75 có kích thước…

Xem chi tiết

Gate Valve

Design Fearures: - Bolted Bonnet or Pressure Seal Bonnet -…

Xem chi tiết

Carbon stell pioe

Carbon Steel Pipe Standards: ASME B36.19, B36.19M, B136.10, B36.10M, API…

Xem chi tiết

Van Giảm Áp P99

Van Giảm Áp P99 Model: P99 Hãng sản xuất: Belgas…

Xem chi tiết

Van Giảm Áp MR50 PN1

Van giảm áp MR50 PN1 là một trong các model nằm…

Xem chi tiết

Đồng hồ đo lưu lượng Gas turbine TZ22

Model: TRZ2 Hãng sản xuất: Honeywell Elster Xuất xứ: Germany…

Xem chi tiết

Đồng hồ đo lưu lượng Gas Q/Q75

Đồng hồ đo lưu lượng Quantometer Q/Q75 có kích thước…

Xem chi tiết

Gate Valve

Design Fearures: - Bolted Bonnet or Pressure Seal Bonnet -…

Xem chi tiết

Carbon stell pioe

Carbon Steel Pipe Standards: ASME B36.19, B36.19M, B136.10, B36.10M, API…

Xem chi tiết

Van Giảm Áp P99

Van Giảm Áp P99 Model: P99 Hãng sản xuất: Belgas…

Xem chi tiết

Van Giảm Áp MR50 PN1

Van giảm áp MR50 PN1 là một trong các model nằm…

Xem chi tiết

Đồng hồ đo lưu lượng Gas turbine TZ22

Model: TRZ2 Hãng sản xuất: Honeywell Elster Xuất xứ: Germany…

Xem chi tiết

Đồng hồ đo lưu lượng Gas Q/Q75

Đồng hồ đo lưu lượng Quantometer Q/Q75 có kích thước…

Xem chi tiết

Gate Valve

Design Fearures: - Bolted Bonnet or Pressure Seal Bonnet -…

Xem chi tiết

Carbon stell pioe

Carbon Steel Pipe Standards: ASME B36.19, B36.19M, B136.10, B36.10M, API…

Xem chi tiết

Đồng hồ đo lưu lượng Gas Q/Q75

Đồng hồ đo lưu lượng Quantometer Q/Q75 có kích thước…

Xem chi tiết

Gate Valve

Design Fearures: - Bolted Bonnet or Pressure Seal Bonnet -…

Xem chi tiết

Carbon stell pioe

Carbon Steel Pipe Standards: ASME B36.19, B36.19M, B136.10, B36.10M, API…

Xem chi tiết

Van Giảm Áp MR50 PN1

Van giảm áp MR50 PN1 là một trong các model nằm…

Xem chi tiết

Đồng hồ đo lưu lượng Gas Q/Q75

Đồng hồ đo lưu lượng Quantometer Q/Q75 có kích thước…

Xem chi tiết